Cases

Terug naar overzicht

Bodemonderzoek in goede banen

Bij bodemonderzoek worden allerlei aspecten van het water gemeten en in kaart gebracht. Omdat het om een heel secuur proces gaat, is er speciale apparatuur vereist. Ter ondersteuning van bodemonderzoek heeft HPS Industrial samen met de klant tweetal systemen samengesteld.

Samen in gesprek over een maatwerk oplossing?

Zo wordt onder andere de temperatuur van het water, de dichtheid van het water en/of de mate van stroming berekend. Daarnaast kan er worden gemeten hoeveel slik op de bodem ligt en al het overige dat zich in het water bevindt in kaart worden gebracht. Hiervoor is speciale apparatuur vereist die de nauwkeurigheid van het proces kan garanderen.

Industriële 2U server en een fanless Box PC als acquisitie/data PC

Om alle aspecten in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van een multi-beam. Deze multi-beam zendt pulsen uit die met een bepaalde snelheid de bodem raken en weer worden opgevangen. Alle gegevens zijn vervolgens snel en makkelijk in te zien. HPS Industrial levert ter ondersteuning van bodemonderzoek een tweetal op maat gemaakte computer systemen. Voor visualisatie een industriële 2U server en een fanless Box PC als acquisitie/data PC.